Om skolen

Filmfabrikken er en filmskole for alle, men med særlig fokus på børn og unges mediedannelse. Basis er Filmfabrikkens 3-årige filmuddannelse. Filmfabrikken afholder også kurser for skoler institutioner, og arrangementer. Og Filmfabrikken har en produktionsafdeling, hvor alle, der er interesserede i at få produceret en film, kan henvende sig. ​​

FILMFABRIKKENS IDÉGRUNDLAG

Filmfabrikken skal opdrage og kvalificere børn og unge i mediebrug, give film- og kunstforståelse, håndelag og kommunikationsfærdigheder samt i særdeleshed stå for media literacy, evnen til at navigere i en digitaliseret verden. Hvilket i sidste instans er opdragelse til samfundssind og demokrati. Filmfabrikken skal tilbyde børn og unge en alsidig undervisning inden for film, så de kan opleve, analysere og udtrykke sig via levende billeder. Og opdage, at film er en vigtig kunstart, som kan skabe glæde, give livsindhold og udvikle eksistentiel bevidsthed.

Filmfabrikken skal tilbyde uddannelse for alle børn og unge i kommunen og har dermed et særligt ansvar for social og etnisk mangfoldighed. Alle elever skal opleve at være en del af en helhed i en fuldført og vellykket filmproces.

Filmfabrikken er lokalt baseret og skal i kontakt med og mediekvalificere så mange børn og unge som muligt på Møn og i Vordingborg Kommune. Filmfabrikken skal samtidig opmuntre og fremme kommunens filmtalenter.

Filmfabrikken skal yderligere arbejde med en landsdækkende og europæisk dimension, skabe et samarbejde og udveksle erfaringer og ideer med unge filminteresserede i Danmark og uden for landets grænser.

Tilmeld dig her